مجموعه بازی های آنلاین نیکا:

نیکا ۱(Nika 1) (توضیحات و راهنما)

نیکای ریاضی‌دان (Mathika) (توضیحات و راهنما)

نیکای اسب‌سوار (Horika) (توضیحات و راهنما)

کلمات کلیدی: بازی آنلاین - بازی مذهبی - بازی آنلاین مذهبی - بازی اسلامی - سرگرمی علمی - بازی فکری